Verkoopsvoorwaarden

Lees hieronder de verkoopsvoorwaarden of download de PDF.

Cultuurcentrum De Schakel vzw | Schakelstraat 8 | 8790 Waregem
tel. 056 62 13 40 | info@ccdeschakel.be | www.ccdeschakel.be

VERKOOPSVOORWAARDEN – VERSIE 01/11/2016

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ticketverkoop van Cultuurcentrum De Schakel vzw. CC De Schakel vzw biedt tickets te koop aan voor activiteiten in eigen organisatie en in opdracht van andere organisatoren.

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

1. Bestelling

Tickets voor al onze activiteiten kan u bestellen op onze website, via de telefoon en aan ons onthaal.
Bij bestelling op onze website of via de telefoon ontvangt u een bevestigingsmail met de details van uw boeking.

Gelieve uw spam of ongewenste e-mails na te kijken, wanneer u deze bevestigingsmail niet ontvangt op de dag van uw bestelling in uw standaard mailbox. Indien u deze niet kan vinden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen (contactgegevens onderaan). Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens uw boeking.

Nadat u tickets besteld hebt, kunnen er door De Schakel vzw geen wijzigingen aan de bestelling meer doorgevoerd worden. Controleer daartoe zorgvuldig de inhoud van uw bestelling vooraleer ze te plaatsen.

2. Betaling

Wanneer u kiest voor betaling met bankkaart, kredietkaart of via de homebankingmogelijkheden van het betaalplatform, is er sprake van onmiddellijke betaling. De tickets worden u bezorgd overeenkomstig de gekozen leveringsmethode (zie verder).

Bij de keuze voor betaling met overschrijving bevat de bevestigingsmail tevens de gegevens om de overschrijving te kunnen uitvoeren. Na betaling worden de tickets u bezorgd overeenkomstig de gekozen leveringsmethode (zie verder).

Houd er bij betaling met overschrijving rekening mee dat de betaling binnen de tien dagen na bestelling moet gebeuren, anders wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Onze cadeaubonnen en cultuurcheques kunnen niet gebruikt worden voor bestellingen op de website of via de telefoon. Deze zijn enkel te gebruiken voor verkoop aan ons onthaal.

3. Levering

We bieden twee mogelijkheden aan, met name:

  • E-ticket (PAH ticket)

Nadat uw betaling aanvaard is, ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar uw account op onze website. Daar vindt u de bestelde tickets terug. Deze dient u af te drukken en mee te brengen naar de activiteit.

Een e-ticket bevat een unieke code en kan slechts één keer gescand worden. Een kopie maken heeft bijgevolg geen zin. Van zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden.

Om uw e-tickets af te kunnen drukken moet u beschikken over een PDF-reader. Deze software kan u gratis op het internet vinden.

Bij het afdrukken van e-tickets zorgt u voor een duidelijke afdruk (zwarte inkt op wit papier). Bij een slechte afdruk kan de code mogelijks niet ingelezen worden door de ticketscanner.

  • Ticket per post

De tickets worden door ons per post verzonden naar het door u opgegeven adres. Bij deze mogelijkheid wordt een extra kost van € 1,50 aangerekend voor de verzending.

Wanneer u uw tickets binnen de 7 werkdagen niet ontvangen zou hebben, gelieve contact met ons op te nemen (contactgegevens onderaan).

De keuze voor levering per post is slechts tot acht dagen voor de voorstellingsdatum mogelijk, rekening houdende met de algemene verzendtermijnen (weekends, feestdagen in binnen en-buitenland).

Het is belangrijk dat uw opgegeven e-mailadres en adresgegevens correct zijn. Gelieve dit bij elke bestelling goed na te kijken. Bij foutieve gegevens kunnen wij niet garanderen dat de tickets verzonden kunnen worden of nog tijdig aan zullen komen.

4. Annulatie en terugbetaling

We betalen tickets enkel terug als de activiteit afgelast wordt. Administratie- en verzendkosten worden nooit terugbetaald.

Terugbetaling omwille van het niet aankomen van tickets per post is niet mogelijk.

Voor een vormingsactiviteit kan u annuleren tot tien dagen voor de start. We betalen het deelnamegeld terug verminderd met € 5,00 administratiekosten. Minder dan tien dagen voor de start kunnen we niet meer terugbetalen. Je mag wel zelf een vervanger zoeken.

Bij aankoop van tickets kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen (diensten betreffende vrijetijdsbesteding art. VI.53 12° Wetboek Economisch Recht).

Voor een Schakelkamp kan je annuleren tot tien dagen na inschrijven. Na tien dagen is annuleren enkel mogelijk indien iemand anders komt (Hiervoor doen we beroep op de wachtlijst of u kan iemand anders aanbrengen). We betalen dan het deelnamegeld terug verminderd met € 5,00 administratiekosten. Bij afwezigheid van 3 of meer dagen met doktersattest wordt het geld voor die dagen terugbetaald verminderd met € 5,00 administratiekosten.

5. Ruil

Elk ticket voor één van onze abonnementsvoorstellingen kan, tot tien dagen vóór de voorstelling, geruild worden voor een ticket van een andere voorstelling uit hetzelfde abonnementsaanbod. Indien het nieuwe ticket duurder is dan het oorspronkelijke dient u het verschil bij te passen, omgekeerd betalen we niet terug.

Ruilen kan enkel aan het onthaal tijdens de kantooruren of vóór een voorstelling tussen 19 en 19.30 uur.

Ruilen kan niet voor voorstellingen die doorgaan op verplaatsing.

6. Kosten

  • Administratiekosten.

Al onze ticketprijzen zijn inclusief € 1,00 administratiekosten.

  • Verzendkosten.

Op e-tickets worden geen kosten aangerekend voor verzending. Wanneer tickets per post verzonden worden, wordt er € 1,50 per verzending aangerekend.

7. Opvolgen bestelling

Voor informatie over uw bestelling kan u steeds terecht bij CC De Schakel vzw (contactgegevens onderaan).

8. Klachten

Bij eventuele klachten verzoeken wij u die te versturen naar CC De Schakel vzw (contactgegevens onderaan). Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals uw klantnummer en uw bevestigingsmail.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmiddel.

9. Algemeen

De niet-uitoefening door CC De Schakel vzw van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.

CC De Schakel vzw heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.

10. Privacybeleid

CC De Schakel vzw respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website, en het gebruik dat CC De Schakel vzw van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees ook onze bepalingen i.v.m. privacybeleid (zie apart document). Deze maken integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden.

11. Contact

Cultuurcentrum De Schakel vzw
Schakelstraat 8, 8790 Waregem
e-mail: onthaal@ccdeschakel.be
telefoon: 056 62 13 40

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.