Meer na school in groep

VOOR KINDEREN (-13 jaar) EN JONGEREN (-26 jaar)
SEIZOEN 2018-2019

Per avondvoorstelling

 • zijn er maximum 100 leerlingen toegelaten
 • nemen groepen samen niet meer dan de helft van de plaatsen in
 • staan de begeleiders van de school in voor een ordelijk verloop en sfeer in de schouwburg bij hun leerlingen
 • is vooraf overleg met de programmatoren noodzakelijk

Prijzen

 • jongeren (-26 jaar) betalen het reductietarief zoals vermeld in de brochure met uitzondering van bepaalde voorstellingen met eenheidstarief
 • kinderen (-13 jaar) betalen € 6 bij alle gezinsvriendelijke voorstellingen
 • voorstellingen op verplaatsing komen niet in aanmerking voor een groepsinschrijving

Hoe reserveren?

 • prik een overleg met de programmatoren
 • zodra je een keuze hebt gemaakt, mail je deze naar esther@ccdeschakel.be
 • alles wat voor 2 juni 2018 binnen is, voegen we toe zolang er plaatsen beschikbaar zijn (zie afspraken per voorstelling). Na 2 juni gelden de afspraken die in de seizoensbrochure staan.

Reserveren op naam van de school

 • max. 50 kaarten per voorstelling
 • duidelijk per voorstelling het aantal kaarten en begeleiders vermelden
 • vermeld de persoonlijke gegevens van de begeleider + extra gsm en mailadres van een collega
 • vermeld het FACTURATIEADRES van de school
 • restkaarten (maximum 20%) worden uitzonderlijk teruggenomen tot 4 weken voor de voorstelling
 • 1 gratis kaart per 15 kaarten per voorstelling voor begeleiders

Reserveren op naam van de jongeren

 • de begeleider bezorgt een namenlijst met daarop de adresgegevens van iedere jongere + het mailadres van de ouders (doorsturen van de factuur)
 • de begeleider vermeldt eveneens zijn persoonlijke gegevens + extra gsm en mailadres van een collega
 • de bestelling wordt gezamenlijk verwerkt, maar de facturatie en verzending gebeuren individueel
 • iedere jongere ontvangt dus thuis een factuur waarbij we een verzendingskost van € 1,50 aanrekenen
 • kaarten worden niet teruggenomen, je mag ze wel aan iemand anders doorgeven of
  tot 10 dagen vooraf omruilen voor een andere voorstelling.
 • 1 gratis kaart per 15 kaarten per voorstelling voor begeleiders

Aandachtspunten

 • geef vooraf de theatercodes mee aan de leerlingen
 • op de avond van de voorstelling dient iedere jongere zijn toegangsticket mee te brengen

Cultuurgangmakers

 • Per school bieden we die ene of meerdere enthousiaste cultuurgangmaker(s) graag de kans om ook persoonlijk andere voorstellingen te prospecteren in De Schakel en contacten te onderhouden met de programmatoren. Het gaat hier over ongeveer 12 kaarten per school, spreek dus onderling af hoe ze te verdelen. Breng dit samen met de groepsreservering mee.

 

 

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.