Cultuurcentrum De Schakel

Onze missie

cc De Schakel is een cultuurhuis met een open geest waar artiesten van alle niveaus en pluimage, kunst- en cultuurliefhebbers, geïnteresseerden en toevallige passanten, uit alle windstreken samenkomen en elkaar op een fijne manier ontmoeten, bewonderen en verwonderen.

Om aan onze missie te voldoen moeten we 7 doelstellingen halen:


1. cc De Schakel kiest voor een kwalitatief en divers professioneel aanbod voor de ruime regio

2. Cultuureducatie is een vitaal onderdeel van de werking

3. Zoveel mogelijk publiek ‘op het juiste moment op de juiste plaats’ bereiken

4. Stimuleren en aanbieden van actieve kunstbeoefening

5. cc De Schakel is er voor iedereen en stimuleert kruisbestuivingen

6. cc De Schakel staat midden in de stad

7. cc De Schakel staat midden in de wereld 

Alle details van onze doelstellingen vind je hier.