Cultuurcentrum De Schakel

Verkoopsvoorwaarden

- versie 20/09/2021 -

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ticketverkoop van Cultuurcentrum De Schakel vzw. cc De Schakel vzw biedt tickets te koop aan voor activiteiten in eigen organisatie en in opdracht van andere organisatoren.
 

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

cc De Schakel vzw is de enige officiële verkoper van tickets van evenementen georganiseerd in eigen beheer. De Wet van 30 juli 2013 wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard op deze verkoop. Bijgevolg is gereguleerde doorverkoop van dit ticket, zelfs zonder winstmarge verboden. Occasionele doorverkoop met winstmarge is eveneens verboden. Tickets aangekocht in strijd met dit verbod zijn ongeldig. cc De Schakel vzw behoudt zich het recht voor tickets aangekocht in strijd met dit verbod te blokkeren en de houder van die tickets toegang tot voormeld evenement te weigeren.

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.


1. Bestelling


Tickets voor al onze activiteiten kan je bestellen op onze website, via de telefoon en aan ons onthaal.
Bij bestelling op onze website of via de telefoon ontvang je een bevestigingsmail met de details van je boeking.

Gelieve je spam of ongewenste e-mails na te kijken, wanneer je deze bevestigingsmail niet ontvangt op de dag van je bestelling in je standaard mailbox. Indien je deze niet kan vinden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen (contactgegevens onderaan). Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens je boeking.


2. Betaling


Wanneer je kiest voor betaling met bankkaart, kredietkaart of via de homebankingmogelijkheden van het betaalplatform, is er sprake van onmiddellijke betaling. De tickets worden bezorgd overeenkomstig de gekozen leveringsmethode (zie verder).

Bij de keuze voor betaling met overschrijving bevat de bevestigingsmail tevens de gegevens om de overschrijving te kunnen uitvoeren. Na betaling worden de tickets bezorgd overeenkomstig de gekozen leveringsmethode (zie verder).

Houd er bij betaling met overschrijving rekening mee dat de betaling binnen de tien dagen na bestelling moet gebeuren, anders wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Onze cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor bestellingen op de website, via het onthaal of via de telefoon.

Cultuurcheques kunnen niet gebruikt worden voor bestellingen op de website of via de telefoon. Deze zijn enkel te gebruiken voor verkoop aan ons onthaal.


3. Levering


Vanaf het seizoen 2018-2019 dragen we graag bij tot een mooiere wereld en bieden we enkel nog e-tickets aan.

Nadat je betaling aanvaard is, ontvang je een bevestigingsmail met een link naar je account op onze website. Daar vind je de bestelde tickets terug. Afdrukken hoeft niet, want je kan deze meebrengen op je smartphone. Onze zaalmedewerkers scannen deze graag voor je in.
Heb je geen smartphone, dan is een uitgeprint ticket nodig om aan de zaalmedewerkers voor te leggen. Om je e-tickets af te kunnen drukken moet je beschikken over een PDF-reader. Deze software kan je gratis op het internet vinden. Bij verlies of na het vergeten van je tickets kan je aan het onthaal je e-ticket opnieuw laten afdrukken. We rekenen daarvoor €1 per ticket. Je kan je ticket ook laten scannen vanop je smartphone.

Bij het afdrukken van e-tickets zorg je voor een duidelijke afdruk (zwarte inkt op wit papier). Bij een slechte afdruk kan de code mogelijks niet ingelezen worden door de ticketscanner.

Een e-ticket bevat een unieke code en kan slechts één keer gescand worden. Een kopie maken heeft bijgevolg geen zin. Van zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden.


4. Annulatie tickets


Tickets worden niet terugbetaald tenzij een voorstelling geannuleerd wordt.

Bij aankoop van tickets kan je het herroepingsrecht niet uitoefenen (diensten betreffende vrijetijdsbesteding art. VI.53 12° Wetboek Economisch Recht).

Voor een Schakelkamp kan je annuleren tot tien dagen na inschrijven. Na tien dagen is annuleren enkel mogelijk indien iemand anders komt (Hiervoor doen we beroep op de wachtlijst of je kan iemand anders aanbrengen). We betalen dan het deelnamegeld terug verminderd met € 5,00 administratiekosten. Bij afwezigheid van 3 of meer dagen met doktersattest wordt het geld voor die dagen terugbetaald verminderd met € 5,00 administratiekosten.


5. Ruil


Je kan een ticket voor een voorstelling tot 10 dagen voor de voorstelling omruilen tegen een voucher ter waarde van de ticketprijs. Deze voucher blijft één jaar geldig vanaf de omruiling.

Ruilen kan enkel aan het onthaal tijdens de kantooruren of vóór een voorstelling tussen 19 en 19.30 uur.

We betalen enkel kaarten terug als de voorstelling afgelast wordt.

Omruilen is niet mogelijk voor bepaalde voorstellingen (Te Gast, Bij de Buren, ...) .

Wens je geen voucher, dan kan je je tickets aanbieden via Ticketswap.


6. Opvolgen bestelling


Voor informatie over je bestelling kan je steeds terecht bij cc De Schakel vzw (contactgegevens onderaan).


7. Klachten


Bij eventuele klachten verzoeken wij je die te versturen naar cc De Schakel vzw (contactgegevens onderaan). Formuleer klaar en duidelijk je klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals je klantnummer en je bevestigingsmail.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmiddel.


8. Algemeen


De niet-uitoefening door cc De Schakel vzw van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.

cc De Schakel vzw heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.


9. Privacybeleid


De gegevens die je opgeeft om een abonnement of ticket te kopen, worden verwerkt door cc De Schakel vzw om de administratie rond de abonnementen respectievelijk de tickets af te wikkelen.
Als het evenement niet door cc De Schakel wordt georganiseerd (maar cc De Schakel de tickets verzorgt) worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de organisator.
Ze worden door cc De Schakel minstens 7 jaar bewaard ter ondersteuning van de boekhouding.
Als data subject heb je verschillende rechten die de wet je toekent, zoals het recht op inzage en verbetering.

Voor verdere informatie over de verwerking en de rechten wordt verwezen naar de privacyverklaring (tickets) van cc De Schakel op www.ccdeschakel.be.


10. Contact


Cultuurcentrum De Schakel vzw,
Schakelstraat 8, 8790 Waregem
e-mail: onthaal@ccdeschakel.be
telefoon: 056 62 13 40