Cultuurcentrum De Schakel

Verkoopsvoorwaarden

- versie 01/06/2023 -

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ticketverkoop van Cultuurcentrum De Schakel vzw (hierna De Schakel genoemd).
 

De Schakel biedt tickets te koop aan voor activiteiten in eigen organisatie en in opdracht van andere organisatoren.

Bij aankoop van tickets gaat de koper akkoord met de verkoopsvoorwaarden en de huisregels van De Schakel.

De Schakel heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.

De niet-uitoefening door De Schakel van rechten zoals bepaald in deze verkoops­voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht om dit wel te doen in de toekomst.

1. Bestelling

Tickets voor al onze activiteiten kunnen besteld worden op onze website, telefonisch of aan het onthaal.

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

Bij aankoop van tickets kan de koper het herroepingsrecht niet uitoefenen (diensten betreffende vrijetijdsbesteding art. VI.53 12° Wetboek Economisch Recht).

Voor informatie over de bestelling, kan de koper steeds terecht bij De Schakel (contactgegevens onderaan). 

2. Betaling

Bij online betaling met bankkaart, kredietkaart of via homebanking, is er sprake van onmiddellijke betaling.

Onze cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor bestellingen op de website, aan het onthaal of aan de telefoon.

Elektronische cultuurcheques kunnen gebruikt worden als betaalmiddel bij online bestellingen en aan het onthaal. Edenred cultuurcheques zijn voorlopig enkel aan het onthaal in te wisselen. 

3. Tickets

We dragen graag bij tot een mooiere wereld en bieden enkel nog e-tickets aan.

Bij bestelling op onze website of aan de telefoon ontvangt de koper een bevestigingsmail met de details van de boeking en een downloadlink.

De tickets hebben een unieke code die digitaal of op papier voorgelegd moet worden voor scanning om toegang te krijgen tot de voorstelling. De unieke code kan slechts één keer gescand worden. Fraude zal juridisch vervolgd worden.

Wanneer het ticket niet voorgelegd kan worden voor scanning, kan het onthaal een nieuw exemplaar bezorgen. We rekenen hiervoor € 1,00 per ticket.

Omwille van productionele of technische redenen kunnen locaties of zitplaatsen van voorstellingen gewijzigd worden.

4. Doorverkoop

De Schakel is de enige officiële verkoper van tickets voor evenementen georganiseerd in eigen beheer. De wet van 30 juli 2013 wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard op deze verkoop. Bijgevolg is gereguleerde doorverkoop van dit ticket, zelfs zonder winstmarge verboden. Occasionele doorverkoop met winstmarge is eveneens verboden.

Tickets aangekocht in strijd met dit verbod zijn ongeldig. De Schakel behoudt zich het recht voor om tickets aangekocht in strijd met dit verbod te blokkeren en de houder van die tickets toegang tot voormeld evenement te weigeren.

5. Annulatie, terugbetaling en ruil

Tickets worden niet terugbetaald behalve bij de annulatie van de voorstelling.

Tot 10 dagen voor de voorstelling kan een ticket omgeruild worden tegen een voucher ter waarde van de ticketprijs. Deze voucher blijft één jaar geldig vanaf de omruiling.

Voor bepaalde voorstellingen is omruilen niet mogelijk (Te Gast, Bij de Buren, …).

5.1. Film
Filmtickets worden niet omgeruild.

5.2. Schakelkampen
Voor een Schakelkamp kan er tot tien dagen na inschrijven geannuleerd worden, op voorwaarde dat de annulerende deelnemer een andere deelnemer kan aanbrengen. Deze voorwaarde valt weg als er een andere deelnemer van op de wachtlijst kan ingeschreven worden.

In geval van annulatie voor een Schakelkamp betalen we het deelnamegeld terug verminderd met € 5,00 administratiekosten. Bij afwezigheid van 3 of meer dagen met doktersattest wordt het geld voor die dagen terugbetaald verminderd met € 5,00 administratiekosten.

6. Klachten

Eventuele klachten verzoeken wij schriftelijk in te dienen (contactgegevens onderaan). We vragen om deze zo specifiek mogelijk te formuleren en hierbij alle relevante gegevens op te nemen.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail als bewijsmiddel.

7. Privacybeleid

De Schakel verwerkt persoonsgegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Deze omvat verschillende rechten zoals het recht op inzage en verbetering. Voor verdere informatie over de verwerking en de rechten wordt verwezen naar de privacyverklaring (tickets) van De Schakel op www.ccdeschakel.be.

Persoonsgegevens worden door De Schakel verwerkt om de administratie rond ticketing en voorstellingen af te handelen. Deze gegevens worden minstens 7 jaar bewaard ter ondersteuning van de boekhouding.

Als het evenement niet door De Schakel wordt georganiseerd (maar De Schakel de ticketing verzorgt) worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de organisator.

8. Contact

Cultuurcentrum De Schakel vzw,
Schakelstraat 8, 8790 Waregem
e-mail: onthaal@ccdeschakel.be
telefoon: 056 62 13 40

openingsuren onthaal:
ma 9.00u - 12.30u
di 9.00u - 12.30u
wo 9.00u - 12.30u + 13.30u - 17.00u
do 9.00u - 12.30u
vr 9.00u - 12.30u