Cultuurcentrum De Schakel

  

Podcast #3:
Geen Kleine Man
van Sofie Peeters 

i.k.v. haar lezing op 8 maart 2024

Dat klopt, de vrouw is geen ‘kleine man’. Toch is dit hoe men lange tijd naar de vrouw heeft gekeken in de medische wereld. AudioCollectief SCHIK en journalist Sofie Peeters namen deze problematiek onder de loep. Wat echt hoognodig was, want 70 tot 90 procent (!) van de patiënten die lijden door onverklaarbare klachten zijn vrouwen. 

Je raakt nog meer verwonderd als je luistert naar de bonusafleveringen die focussen op onder andere racisme in de gezondheidssector en ADHD en ASS bij vrouwen.

Verdiepende interviews
Gendersensitieve geneeskunde is een breed, complex en boeiend thema. Geen Kleine Man bestaat uit een verhalende audiodocumentaire en vijf bonusafleveringen, die elk dieper ingaan op een onderwerp dat even aan bod kwam in de documentaire.

Beluister eerst de hoofddocumentaire:

Bonus interviews:

 

Credits

Geen Kleine Man is een podcast van productiehuis Slowpony in coproductie met VPRO/NPO Radio 1. De serie is tot stand gekomen met steun van deBuren, Vlaams-Nederlands Huis voor cultuur en debat, VRT en Fonds Pascal Decroos.