Cultuurcentrum De Schakel

Huisregels

Veiligheid

Het is raadzaam om bij het betreden van De Schakel en de Schakelbox goed te kijken waar de nooduitgangen zich bevinden. Voor het geval dat…

Algemeen rookverbod

Volgens het rookverbod van 13 december 2005 is het in alle openbare plaatsen verboden om te roken, dus ook in De Schakel.

Laatkomers

De voorstellingen beginnen steeds stipt. Eenmaal de voorstelling is begonnen, is het erg storend om laatkomers in de zaal toe te laten. Je kan eventueel bij een onderbreking je plaats innemen, mits akkoord van het gezelschap. Sommige gezelschappen laten dit evenwel niet toe. Wij betalen in dat geval geen kaarten terug.

GSM, foto’s en video-opnames

Het is verboden om foto’s en video-opnames te maken van een voorstelling. Wij vragen je ook vriendelijk, doch met aandrang om bij het binnenkomen van de zaal je gsm af te zetten. Die stoort niet alleen het publiek en de artiesten, maar vaak ook de technische installaties.