Cultuurcentrum De Schakel

Vacature directeur

 

Cultuurcentrum De Schakel vzw is een cultuurhuis in Waregem met een open geest waar artiesten van alle niveaus en pluimage, kunst- en cultuurliefhebbers, geïnteresseerden en toevallige passanten, uit alle windstreken samenkomen en elkaar op een fijne manier ontmoeten, bewonderen en verwonderen.

Als cultuurbaken bereikt De Schakel een breed publiek en wil het in de toekomst nog meer een ontmoetingsplek worden voor jong en oud, liefhebbers van cultuur in de breedste betekenis van het woord. Het huis wil haar naam in het landschap bestendigen als trekker met een ruim, divers en kwalitatief aanbod, met daarbij ook oog voor opkomend, regionaal talent en onontgonnen doelgroepen. Recent werd een vlakkevloerzaal en een cinemazaal geopend als bijkomende uitvalsbasis, in de nabije toekomst wordt de schouwburg bovendien voorzien van een gerenoveerd foyer annex cultuurcafé. 

Om een groeiende werking verder uit te bouwen zijn we op zoek naar een:

directeur (100%, onbepaalde duur)

 

Zo ziet de functie eruit

 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid over alle aspecten van de beleidsvoering en het beheer: artistiek, personeel, zakelijk-financieel, communicatie, facilitair, logistiek, organisatie,... 
 • Je vormt een visie op basis van een doorgedreven overleg met het programmatieteam en zorgt voor een transparante en gezonde financiële werking ter ondersteuning van artistieke keuzes. Het verder uitzetten van de lijnen in een nieuw beleidsplan is jouw topprioriteit, alsook een continu evalueren, actualiseren en bijsturen ervan. Je streeft hierbij te allen tijde naar een kwalitatief cultureel klimaat.
 • Je vertaalt strategie en beleid naar concrete doelstellingen en acties. Je stippelt een langetermijn parcours uit voor De Schakel en bewaakt hierbij steeds de koers om het huis, haar medewerkers en publiek continuïteit te bieden, maar je ziet ook opportuniteiten en durft nieuwe paden te bewandelen.
 • Je bent het gezicht van De Schakel en vertegenwoordigt het cultuurcentrum in huis, in de stad en de ruime regio. Je bent een echte netwerker, zoekt proactief naar interessante en nieuwe samenwerkingen, financieringsmogelijkheden e.a. om zo de reikwijdte van het huis te vergroten en de positie ervan in het culturele landschap te versterken.
 • Als tussenpersoon tussen dagelijkse werking, raad van bestuur en stedelijke overheid ben je hét aanspreekpunt voor het huis.
 • Je leidt en coacht, direct en indirect, een groep van 20 enthousiaste medewerkers en ongeveer 30 vrijwilligers.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van een HR beleid waarin medewerkers en vrijwilligers zich betrokken voelen, waarin geïnvesteerd wordt in duurzame werkrelaties, zowel in teamverband als op individueel niveau. 
 • Je weet de mensen rondom je te inspireren en stimuleren om de visie van het huis te onderschrijven en actief bij te dragen aan veranderingen.
 • Je ontwikkelt, coördineert en verbetert werkprocessen met het oog op een kwaliteitsvolle, heldere en efficiënte interne werking én dienstverlening naar het publiek.
 • Je deinst er niet voor terug om af en toe een avondpermanentie op te nemen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het contact en de afspraken met de concessiehouder.

 

Jouw profiel

 • Je bezit een masterdiploma.
 • Je kunt minimum 3 jaar ervaring voorleggen in een coördinerende of leidinggevende functie in het ruime culturele veld.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de sector en kan dit staven met relevante opleidingen of ervaringen. Je hebt bovendien een goed inzicht in de financieel-zakelijke kant van organisaties.
 • Je kan je zonder problemen voortbewegen in een stedelijke context en hebt een realistisch beeld van de mogelijkheden voor De Schakel binnen het lokale kader.
 • Als directeur ben je in staat een visie te ontwikkelen en uit te dragen en kan je richting geven aan de organisatie; je bent een bruggenbouwer die steeds verbindend te werk gaat, motiverend leiderschap is één van jouw sterkste troeven.
 • Je bent creatief, initiatiefrijk en neemt graag veel verantwoordelijkheid op.
 • Je bent integer, eerlijk en respectvol naar de organisatie en haar personeel.
 • Je houdt van een job vol uitdaging en avond- en weekendwerk schrikt je niet af.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een bruisende werkomgeving.
 • Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur.
 • Initiële weddeschaal A1a-A2a-A3a (cf. stedelijke barema’s); relevante ervaring wordt meegenomen in de bepaling van de loonanciënniteit. Een simulatie kan opgevraagd worden.
 • Extra sociale voordelen: aantrekkelijke verlofregeling, vakantiegeld en eindejaarstoelage volgens PC 329.01, maaltijdcheques per gewerkte dag, gratis hospitalisatieverzekering met voordeeltarief voor partner en kinderen, 2e pensioenpijler (aanvullend pensioenstelsel), terugbetaling woon-werkverkeer volgens de wettelijke maxima, gebruik van dienstwagens en -fietsen, thuiswerkmogelijkheid, communicatievergoeding, uitstapjes met de collega’s e.a.

 

Wil je meer weten?

Contacteer Eva Henneman voor een afspraak om meer informatie over de functie te krijgen: eva@ccdeschakel.be.

 

Solliciteren

Mail dan je motivatiebrief en cv ten laatste op zondag 15 oktober 2023 door naar eva@ccdeschakel.be


--
Over de procedure

Vooraf vindt er onder voorbehoud een eliminerend preselectie interview plaats in de week van 16 oktober. Om door te gaan naar het vervolg van de selectieronde moet de kandidaat als ‘geschikt’ beoordeeld worden.

In de week van 23 oktober worden de geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd voor een assessment. Als uit het assessment blijkt dat je geschikt bent voor de functie, dan word je uitgenodigd voor het vervolg van de procedure. 

Er is een niet-eliminerende schriftelijke thuisopdracht voorzien die digitaal toegestuurd zal worden op vrijdag 3 november, in te dienen ten laatste op woensdag 8 november. Het tijdstip voor indienen wordt nog meegedeeld. Deze opdracht vormt de basis voor het sollicitatiegesprek, voorzien op woensdag 22 november in het cultuurcentrum; hou namiddag en avond beschikbaar. Om als geslaagd te worden beschouwd dien je meer dan 60% te behalen over het geheel van de schriftelijke opdracht en het sollicitatiegesprek samen.

De aanstelling van de geslaagde kandidaat gebeurt door de raad van bestuur, de overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste aanstelling. 


--

Medewerkers worden bij cc De Schakel aangeworven omwille van hun competenties, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

Download de infobundel (.pdf of .doc)