Cultuurcentrum De Schakel
Jan Opdekamp

Catharsis

Eva binon & Jason Dousselare

In een wereld waar tegenstellingen tussen mensen beladen zijn door het gewicht van geschiedenis, gaan twee spelers op zoek naar de mogelijkheid tot emotionele zuivering. Wat is dit waanzinnig louterend feest voor het universum, het publiek en tenslotte voor deze twee eenzame figuren? Door een grillige stroom aan verhalen proberen ze voor het publiek en zichzelf een vrolijke wedergeboorte af te dwingen.

Tal van thema’s komen aan bod. Wat is vergeving? Hoe komt men tot vernieuwing? Wat is wraak? Is het nodig om alle schulden te wissen? Hoe kunnen we afstand nemen? Welk offer willen we brengen? Kunnen we communiceren? Is het mogelijk om los te komen van onze eigen geschiedenis, de cyclus van gezamenlijke of individuele identiteit? En willen we dat? De voorstelling Catharsis legt haar helende vinger op oude en moderne problemen.

Over de makers
Eva binon en Jason Dousse­laere delen een ontzag voor de glorieuze, tot falen gedoemde mens. Ze kijken vol verwon­de­ring naar de wereld die meer en meer volledig door de mens beheerst lijkt te zijn. Dat besef vervult hen met trots, angst en mededogen. Hun favoriete antwoord is humor. Met deze nieuwe voorstel­ling willen ze het begrip catharsis herdenken.